Derecho blasts Kansas to Georgia with powerful winds, flooding rain

Derecho blasts Kansas to Georgia with powerful winds, flooding rain