Still eyeing Slam, Pliskova exits Australia; 1 US man left

Still eyeing Slam, Pliskova exits Australia; 1 US man left